Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

itwaspain
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl

August 27 2019

itwaspain
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Pomyśl o wszystkich sytuacjach, w których myślałaś, że gorzej być już nie może. Przypomnij sobie wszystkie chwile, w których myślałaś, że nie dasz rady. Każdy problem, który spędzał Ci sen z powiek przeminął. Poradziłaś sobie z każdym kłopotem. Tym razem również nie będzie inaczej.

Zwykłe problemy nie mogą przyćmić Twojego blasku. Jeszcze będzie pięknie, zobaczysz. Wystarczy trochę wiary w siebie. Niech promienny uśmiech będzie Twoją koroną. Uśmiechnij się szeroko i ruszaj do przodu!
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajustonebullet justonebullet
itwaspain
itwaspain
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajstrbl jstrbl
itwaspain
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl
itwaspain
8472 ff73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl
itwaspain
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viajstrbl jstrbl
itwaspain
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viajstrbl jstrbl
itwaspain
itwaspain
5589 bc57
Reposted frombearded bearded viajustonebullet justonebullet

June 27 2019

itwaspain
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viajustonebullet justonebullet

June 21 2019

itwaspain
Żyje się trudno, mówi się dalej.
Reposted fromkrajes1993 krajes1993 viajustonebullet justonebullet
itwaspain
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasouxie souxie
itwaspain
cisza boli najbardziej.
zwłaszcza gdy 
otrzymujesz ją od człowieka,
który kiedyś 
był najpiękniejszym dźwiękiem
w twoim życiu
— - bonehead
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajustonebullet justonebullet
itwaspain
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasouxie souxie
itwaspain
6670 3cd4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamisieq misieq

June 07 2019

itwaspain
...znów należy tylko do siebie, ale za wolność trzeba było zapłacić wysoką cenę. Puste łóżko, bezsenne noce i pytanie, na które nie potrafiła odpowiedzieć: Czy lepiej mi z nim, czy bez niego?
— Tess Geritsen "Milcząca dziewczyna"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viajustonebullet justonebullet

June 04 2019

itwaspain
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl