Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

itwaspain
Reposted fromshakeme shakeme viajstrbl jstrbl
itwaspain
3580 739e
itwaspain
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
itwaspain
nie mogę się Ciebie doczekać
Reposted fromdjLangley djLangley viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Reposted fromzelbekon zelbekon viajustonebullet justonebullet
itwaspain
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajustonebullet justonebullet
itwaspain
3679 fa0e
Reposted fromlendi lendi viajustonebullet justonebullet
itwaspain
4836 d1b1 500
itwaspain
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viajstrbl jstrbl
itwaspain
1454 c983
itwaspain
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
itwaspain
0886 4ee5 500
Reposted fromnutt nutt viasouxie souxie
itwaspain
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasouxie souxie
itwaspain
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viasouxie souxie
itwaspain

November 13 2019

itwaspain
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viajustonebullet justonebullet
itwaspain
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viajstrbl jstrbl
itwaspain

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viajustonebullet justonebullet
itwaspain
3574 0332
itwaspain
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl