Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

itwaspain
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viauciekam uciekam
itwaspain

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viajstrbl jstrbl
itwaspain
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viajstrbl jstrbl
itwaspain
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajstrbl jstrbl
itwaspain
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viajstrbl jstrbl
itwaspain
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajstrbl jstrbl
itwaspain
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viajstrbl jstrbl
itwaspain
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viajstrbl jstrbl
itwaspain
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viajstrbl jstrbl
itwaspain
5312 be40 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajstrbl jstrbl
itwaspain
5074 746e 500
.
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viajstrbl jstrbl

October 19 2018

itwaspain
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viasoko soko
itwaspain
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viajstrbl jstrbl

October 15 2018

itwaspain
itwaspain
Reposted fromFlau Flau viazodynniwie zodynniwie
itwaspain
1699 5aa4
!!
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet

October 12 2018

itwaspain
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaredshadow redshadow
itwaspain
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapatronus patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl