Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

itwaspain
6376 2d26 500
itwaspain
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaciarka ciarka
itwaspain
I niby jesteś zimna, ale tylko kiedy patrzą
— Emen
8517 a8a9 500

anamorphosis-and-isolate:

― Manchester by the Sea (2016)
RandiI said a lot of terrible things to you. My heart was broken. And I know yours is broken, too.

itwaspain
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola
itwaspain
Reposted fromFlau Flau viamuladhara muladhara

May 20 2017

8535 126b 500

icantdrawbutdontcare:

This is so hard for us emotionally abused. But it is okay to say no. It’s okay to set boundaries. You are not being selfish nor awful!

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viasoulwax soulwax
itwaspain
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viajstrbl jstrbl
itwaspain
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli Twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks "Zakazane noce z wampirzycą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapatronus patronus
itwaspain
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło

May 16 2017

itwaspain
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viauciekam uciekam
itwaspain
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromdangerous-true dangerous-true viauciekam uciekam
itwaspain
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viauciekam uciekam
itwaspain
Wie Pan, to nie jest tak, że ja bym nie chciała. Obrzydliwie bardzo chciałabym być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ja tylko nie mam takich możliwości. Nie na tym świecie.
4585 ea18 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viauciekam uciekam
itwaspain
3661 a6b8
Reposted fromkarahippie karahippie viauciekam uciekam
itwaspain
Czasami, gdy nie stać Cię na miłość, zwykła przyjaźń potrafi utrzymać Cię przy życiu. 
— P.H.
Reposted frompoetamator poetamator

May 09 2017

5443 e566 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaamkejt amkejt
itwaspain
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaamarus amarus
itwaspain
7588 5476
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl