Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

itwaspain
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viajustonebullet justonebullet

June 21 2019

itwaspain
Żyje się trudno, mówi się dalej.
Reposted fromkrajes1993 krajes1993 viajustonebullet justonebullet
itwaspain
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasouxie souxie
itwaspain
cisza boli najbardziej.
zwłaszcza gdy 
otrzymujesz ją od człowieka,
który kiedyś 
był najpiękniejszym dźwiękiem
w twoim życiu
— - bonehead
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajustonebullet justonebullet
itwaspain
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasouxie souxie
itwaspain
6670 3cd4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamisieq misieq

June 07 2019

itwaspain
...znów należy tylko do siebie, ale za wolność trzeba było zapłacić wysoką cenę. Puste łóżko, bezsenne noce i pytanie, na które nie potrafiła odpowiedzieć: Czy lepiej mi z nim, czy bez niego?
— Tess Geritsen "Milcząca dziewczyna"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viajustonebullet justonebullet

June 04 2019

itwaspain
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajustonebullet justonebullet

June 03 2019

itwaspain
itwaspain
8549 9d9b
"It is very important to have a balanced breakfast to start the day"
itwaspain
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viajustonebullet justonebullet
itwaspain
6783 429f 500
itwaspain
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viajustonebullet justonebullet
itwaspain
0413 020c

May 28 2019

itwaspain
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
itwaspain
itwaspain
2715 be39 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl