Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

itwaspain
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viauciekam uciekam
itwaspain
7645 20ae
Reposted fromnyaako nyaako viawonderfulnature wonderfulnature

September 17 2017

8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viapatronus patronus
itwaspain
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll vialoveveryone loveveryone
itwaspain

September 13 2017

itwaspain
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
itwaspain
5739 b973
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagreywolf greywolf
itwaspain
8147 e48b
itwaspain
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 12 2017

itwaspain

September 10 2017

2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaIllara Illara
itwaspain
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viauciekam uciekam

September 08 2017

itwaspain
6836 08f6 500
itwaspain
itwaspain
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveveryone loveveryone
itwaspain
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
itwaspain
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
itwaspain
1423 599a
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viauciekam uciekam
itwaspain

September 05 2017

itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl