Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

3091 44d7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via13-days 13-days
itwaspain
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viasecalecornutuum secalecornutuum
itwaspain
0448 7013 500
Beskid Niski, Poland.
Reposted fromSylvka Sylvka via13-days 13-days
1767 48e7
Reposted frominsanedreamer insanedreamer via13-days 13-days
itwaspain
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viasecalecornutuum secalecornutuum
itwaspain
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
itwaspain
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
itwaspain
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapatronus patronus
itwaspain
8750 5e4b
Reposted fromxalchemic xalchemic viaamkejt amkejt
itwaspain
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaamkejt amkejt
itwaspain
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaamkejt amkejt
itwaspain
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature
itwaspain
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialoveveryone loveveryone
itwaspain
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viamaliwa maliwa

July 22 2017

itwaspain
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viaswallowbirds swallowbirds
itwaspain
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viauciekam uciekam
itwaspain
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
itwaspain

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viafrauvermeer frauvermeer
itwaspain
7933 3440 500
itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl