Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

itwaspain
1163 2226 500
8512 ff8e
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapatronus patronus
itwaspain
7345 5767
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viauciekam uciekam
itwaspain
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
5788 c027
itwaspain

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viajstrbl jstrbl
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajstrbl jstrbl
itwaspain
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril viajstrbl jstrbl
itwaspain
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
itwaspain
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viajstrbl jstrbl

March 12 2017

itwaspain
Reposted fromjasminum jasminum viauciekam uciekam
itwaspain
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viauciekam uciekam
itwaspain
7023 8084 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafrauvermeer frauvermeer
itwaspain
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viafrauvermeer frauvermeer

March 05 2017

itwaspain
Zawsze będziemy za czymś tęsknić, do czegoś wracać, coś wspominać. Zawsze będzie nam czegoś brakowało, choć nie zawsze będziemy wiedzieli, czym to jest. Jeszcze nieraz ukłuje nas serce na dźwięk czyjegoś głosu, zapachu, dotyku, sposobu gestykulacji, uśmiechu, oczu. Jeszcze zatęsknimy za straconymi szansami i niewykorzystanymi okazjami.
To nie jest tak, że można żyć i nie usychać z tęsknoty.
Każdy do czegoś wzdycha.
Każdemu czegoś brak.
Reposted fromgreymouse greymouse vianezavisan nezavisan
itwaspain
Przepraszam. Że cię zniszczyłam. Że jestem problemem. Że jestem niestabilna i kompletnie nie zależy mi na mnie. Że cię zasmucam. Że ciągle coś chcę, że potrzebuję zapewnień. Że nie daję sobie rady, że za dużo płaczę. Że jestem bezuczuciowa i popadam w histerię. Że cię ranię. Że nie potrafię się odwdzięczyć. Że nie potrafię patrzeć optymistycznie, że jestem pusta wewnątrz. Za bycie ciężarem i pomyłką.
— Ja tylko... sama nie wiem, P.
Reposted frommalewredneblond malewredneblond viajstrbl jstrbl
itwaspain
2897 6752
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viauciekam uciekam

March 04 2017

1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viauciekam uciekam
itwaspain
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl