Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

itwaspain
Reposted fromshakeme shakeme viamyu myu
itwaspain
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
itwaspain
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
itwaspain
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaramoneska ramoneska
itwaspain
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viazupson zupson
itwaspain
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaramoneska ramoneska
itwaspain
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viaramoneska ramoneska
itwaspain
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
itwaspain
Kiedy masz wątpliwości, wybierz najprostsze rozwiązanie.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
itwaspain
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
itwaspain
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
itwaspain
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viajointskurwysyn jointskurwysyn
itwaspain
Reposted fromcouples couples via28mm 28mm
itwaspain
itwaspain
8947 d0eb
Reposted fromadkagar adkagar viackisback ckisback
itwaspain
I can't do both.
itwaspain

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

April 21 2018

itwaspain
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę. 
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromlovvie lovvie viapatronus patronus
itwaspain
4695 9aec 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viajustonebullet justonebullet

April 16 2018

itwaspain

a może to tak właśnie miało być
że spotkaliśmy się w złym miejscu i o złej porze
w nie takich okolicznościach
i podczas złego oddziaływania księżyca

może spotkaliśmy się
w nie ten wtorek
może spojrzeliśmy na siebie
w nie ten sposób
może to wina drobnostek
że nie wyszło nam na amen

a może to odgórny plan
jeden z tych cudów
w które zawsze trudno uwierzyć

i spotkaliśmy się nie po drodze
żeby w pewien idealny wtorek 
wpaść na siebie na ulicy
spojrzeć w idealny sposób
i zakochać się na amen

— marta masłyk
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viapatronus patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl