Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

itwaspain
2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

Reposted fromopticculture opticculture viasouxie souxie
itwaspain
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viasouxie souxie
itwaspain
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viasouxie souxie
itwaspain
Czasem podświadomie pragniemy, aby ktoś poznał nasze najskrytsze myśli i uczucia, najlepiej bez potrzeby wymawiania ich na głos.
Reposted fromdepresja depresja viasouxie souxie
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viasouxie souxie
itwaspain
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viasouxie souxie
itwaspain
4412 d07e 500
Reposted fromumieralam umieralam viasouxie souxie
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
itwaspain
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasouxie souxie
itwaspain
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń, Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viasouxie souxie
itwaspain
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viasentymentalna sentymentalna
itwaspain
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna
itwaspain
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
itwaspain
6282 a50d 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
itwaspain
5931 8a97 500
itwaspain
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahepi hepi
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakomplikacja komplikacja
itwaspain
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummerstar summerstar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl