Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

7831 3eb0 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viajstrbl jstrbl
itwaspain
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viajstrbl jstrbl
itwaspain
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl
itwaspain
4196 038a 500

February 18 2019

itwaspain
4746 3f62
Reposted fromsoftboi softboi viajstrbl jstrbl
itwaspain
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajstrbl jstrbl
itwaspain
9585 ff9f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viajstrbl jstrbl
itwaspain
Reposted from4777727772 4777727772 viajstrbl jstrbl
itwaspain
itwaspain
7511 5125
itwaspain
itwaspain
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathenewblack thenewblack
itwaspain
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viaMakeMePurr MakeMePurr
itwaspain
2379 9e81 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 07 2019

itwaspain
itwaspain
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet viajustonebullet justonebullet

February 05 2019

itwaspain
6870 0450
itwaspain
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viauciekam uciekam
itwaspain
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viauciekam uciekam
itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl