Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

itwaspain
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
itwaspain
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
itwaspain
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
itwaspain
9188 a03b
aaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa
itwaspain
4714 9c6c 500
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Reposted fromshakeme shakeme viajstrbl jstrbl
itwaspain
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajstrbl jstrbl

September 05 2019

1796 ba04
itwaspain
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
itwaspain
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viajustonebullet justonebullet
itwaspain
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl

August 27 2019

itwaspain
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Pomyśl o wszystkich sytuacjach, w których myślałaś, że gorzej być już nie może. Przypomnij sobie wszystkie chwile, w których myślałaś, że nie dasz rady. Każdy problem, który spędzał Ci sen z powiek przeminął. Poradziłaś sobie z każdym kłopotem. Tym razem również nie będzie inaczej.

Zwykłe problemy nie mogą przyćmić Twojego blasku. Jeszcze będzie pięknie, zobaczysz. Wystarczy trochę wiary w siebie. Niech promienny uśmiech będzie Twoją koroną. Uśmiechnij się szeroko i ruszaj do przodu!
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajustonebullet justonebullet
itwaspain
itwaspain
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajstrbl jstrbl
itwaspain
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl
itwaspain
8472 ff73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl
itwaspain
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viajstrbl jstrbl
itwaspain
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viajstrbl jstrbl
itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl