Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

itwaspain
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
itwaspain
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viauciekam uciekam
itwaspain
8796 8d04 500
Reposted fromnomad nomad viajustonebullet justonebullet
itwaspain
6770 f7f3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustonebullet justonebullet
itwaspain
7793 232f
Reposted fromamatore amatore viajustonebullet justonebullet

March 11 2019

itwaspain
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viajustonebullet justonebullet
itwaspain
0607 25ce 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet

March 06 2019

itwaspain
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajstrbl jstrbl
itwaspain

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viasouxie souxie
itwaspain
itwaspain
7337 efc8

March 04 2019

itwaspain
2751 9f5a 500
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viasouxie souxie
6124 f654 500

fruitsgarden:

as u can see i have defeated this whole crocodile 

February 25 2019

itwaspain
itwaspain
itwaspain

February 21 2019

7831 3eb0 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viajstrbl jstrbl
itwaspain
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl