Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

itwaspain
4360 bc25
itwaspain
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viajstrbl jstrbl
itwaspain
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
itwaspain
8974 0938
5 <3
Reposted fromtrue-love true-love viajstrbl jstrbl
itwaspain
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viajstrbl jstrbl
itwaspain
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viajstrbl jstrbl
itwaspain
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viajustonebullet justonebullet
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaeajagnes eajagnes
itwaspain
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viapatronus patronus

February 21 2017

itwaspain
2510 70d4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaohshit ohshit
itwaspain
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys vianatory natory
itwaspain
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viayouaresonaive youaresonaive
itwaspain
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
itwaspain
itwaspain
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viayouaresonaive youaresonaive
itwaspain
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— powinnam to wreszce zrozumieć!
itwaspain
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viajstrbl jstrbl
itwaspain
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viajstrbl jstrbl
itwaspain
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viajstrbl jstrbl

February 19 2017

itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl