Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

itwaspain
itwaspain
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viamotyla-noga motyla-noga
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Reposted fromforestheart1 forestheart1 viamotyla-noga motyla-noga
itwaspain
5293 6087 500
7031 3946
itwaspain
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
4665 19f4 500

ellejacksonart:

POSITIVITY / MENTAL HEALTH / ACCEPTANCE / PEACE

itwaspain
7469 157f
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabrzask brzask
itwaspain
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viaphenylethylamine phenylethylamine
itwaspain
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viabanshe banshe
itwaspain
Reposted fromthebelljar thebelljar viabanshe banshe
2654 1f79 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
itwaspain
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa
itwaspain
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viauciekam uciekam
itwaspain
0032 3683
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauciekam uciekam

April 22 2017

itwaspain
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viaRani Rani
itwaspain
1408 09b5 500
Reposted fromsarazation sarazation viaasylopath asylopath
itwaspain
8307 992f 500
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
itwaspain
itwaspain
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl